Verktyg ⋅ Sträng hash

Typ: *Data: *34 + 5: *
Result