Verktyg ⋅ Sträng hash

Typ: *Data: *24 + 7: *
Result