Hubblista ⋅ Pinger status

ID Status Start Avslut Hubb Färdigt
1 Under gång 08:30:01 Snart 565 429 of 491 ⋅ 87%
2 Väntar 07:56:46 07:57:39 Inget 17 of 17 ⋅ 100%
Totalt 2