This site uses cookies. In order to read how we handle cookies please click here. Click on this message to accept and hide.
Go to top
3.236.116.27.US

HeXHub HeXHub RTFM in Swedish

Help file translated by SkrewiE

1. GUI alternativ

1.1. HUB

Nav Name - specificerar navnamnet, detta kommer att skickas till användare, pingers och registreringsservrar. Ändringar uppdateras automatiskt, varje ändring till denna redigering kommer generera en $HubName det kommer att skickas till alla användare.
Beskrivning - specificerar navbeskrivning som kommer att skickas till registrering servsers och till hublist pingers.
Address - navadress (IP eller DNS) det kommer att listas i public hublists. Om du inte använder port 411 som default du också måste specificera default port (address:port). För att verifiera DNS du har entered klickar på "Resolve" knappen och om din adress är korrekt, dess IP kommer att visas.
Ägares e-post - -postadress av navägare, denna adress kommer att skickas till pingers i $HubINFO. Denna adress kommer också att visas till användare som kan inte enter navet på grund av några restriktioner du set.
Navprogram startar med fönster - om du kontrollerar denna knapp, kommer ett värde att läggas till i registernyckel HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run för hexhub för att se till att om du startar om din dator navprogrammet också kommer att starta.
Att ta bort det entry från register avmarkera denna knapp.
port(hamn) konfigurationer - här specificerar du vilka portar(hamnar) som som kommer öppnas av nav. För att möjliggöra en entry du måste kontrollera knappen som föregår det entry. Du kan möjliggöra / inaktivera portar(hamnar) medan nav startas. Om du inaktiverar en port(hamn), navet kommer inte längre lyssnande på den porten(hamnen). Att ändra ett port(hamn) värde medan navet springer/kör du måste avmarkera knappen som föregår det entry, edit, sedan kontrollera den för att tillämpa(/ansöka) ändringar.
Hide / Unhide fönster HotKey - du kan definiera en snabbtangent att om pressed kommer visa eller gömma GUI. Om du ändrar denna snabbtangent, använder du "Apply" knapp för att aktivera dina ändringar. Default HotKey är Win+H.
Hide på startup - om du har navprogrammet i startup och inte vill se det är fönster popping upp på varje system startup, kontrollera denna knapp och fönstret kommer inte att visas. Om du vill anropa14 detta fönster pressar du HotKey-kombinationen du definierade som "Hide / Unhide HotKey".
Startserver - för att starta eller stoppa serverkontrollen / avmarkera denna knapp. Server startade / stopped state sparas på programutgång.
Spara alla inställningar - tryck på denna knapp för att spara alla navinställningar på något ögonblick. Navinställningar sparas automatiskt anyway när navprogram stängs. Du kan även använda "!flush" command att spara alla inställningar, för detta du behöver logga i med ett konto som har adm5 (Can ser borttaget accounts) right. Som standard, navägare har detta right.1.1.1. DC Commands

Alla kommandon listade här ha 3 parametergrupper.
"Kommandoparametrar" grupperar innehåller kommendera specifika alternativ.
"Flodupptäckt" grupp har flodupptäcktsparametrar. Några kommandon kan ha ytterligare flodupptäcktsparametrar listat eller inte i "Command parametrar" grupperar. "Allow bara" "från en" parameter används för att kontrollera om en användare tryes för att använda specificerat kommando för att översvämma navet. "Allow bara" "från alla" parameter används för att kontrollera om mer än en flooder tryes för att använda specificerat kommando för att översvämma navet (IP gör inte matter).
"Om flood detected" grupp har 4 aktionstyper som kan tas om en användare försöker översvämma navet. Avmarkera "Notify" knapp om du inte vill att notificeringar för flodförsök som använder specificerat kommando som ska skickas till opchat.

1.1.1.1. <Anslut / reconnect>

Maximalt antal kloner - detta värde kommer att användas som default för nyligen registered användare.
Sekunder av körning tills förbindelseflodkontroll möjliggörs - om nav har många användare och restriktiva förbindelseflodkontrollinställningar, när du startar navet och många användarna förenar på en gång, förbindelseflod från flera IPs kan upptäckas. Att förhindra detta från att hända, set detta värde till minimala tid behövda för att de flesta användare ska förena navet.
Max attempts / min. allowed från samma IP - för att förhindra användare reconnecting för ofta, efter detta maximum nås användaren kommer vara delayed. Ett notificeringsmeddelande av "användare reconnects för snabb" kommer att genereras. Ett värde på 0 kommer inaktivera detta verification.
Sekunder att vägra förbindelse på flodförsök - om förbindelseflod är upptäckt, användarna / användarna som orsakar detta inte kommer kunna ansluta till nav för ett antal sekunder du specificerar här. Detta värde används också för reconnect period upptäckt, detta kommer att vara minimalt intervall för att kontrollera för periodiska reconnects från bots / fakers.
Flood bots förbindelse delta - om 2 eller mer liknande kommandon eller meddelanden skickas av olika användare och skillnaden (absolut värde) mellan times när användare som ansluts är lägre än detta värde, låter flod "" parametrar kommer att delas med 2 för dessa användare på varje nytt försök. Dessutom om x-bot/OpZone-like bots är upptäckta, kommer de dämpas. Set detta värde till 0 att inaktivera denna kontroll.

1.1.1.2. $Key

Utökade protokoll krävde - använd detta alternativ för att förhindra användare med äldre versioner av DC++ (äldre än 0.306) eller klienter som erhålls från de versionerna av DC++ (vanligtvis Stealth DC++) för att förena navet.
Key krävde - om du sätter detta alternativ, klienter / bots det inte skickar $Key inte kommer kunna förena navet.
Nyckel måste vara giltig - detta kommer att orsaka användare som skickar ogiltig nyckel till nav för att inte kunna förena. Om du har en klient som inte skickar en giltig nyckel du måste inaktivera detta alternativ eller göra ett konto för din IP i en profil som har fake0 right.
Använd randomiserad $Lock - detta combined med "Key krävde", "Key måste vara giltig" och en "Validation-time-out"(se $ValidateNick) kommer skydda navet från användare som kommer att försöka använda telnet eller ett liknande program för att förena. Om du sätter detta alternativ, $Lock-data kommer innehålla random karaktärer/tecken.

1.1.1.3. $Stödjer

NoGetINFO möjliggjorde, NoHello möjliggjorde, UserCommand möjliggjorde - detta låter dig möjliggöra / inaktivera några protokollspecifika funktioner.
NoGetINFO krävde, NoHello krävde, UserCommand krävde, TTHSearch krävde, Get[Test]ZBlock krävde - detta låter dig begränsa några klienter som inte stödjer eller skickar inte i $Supports sträng en eller flera av dessa funktioner.

1.1.1.4. $Version

Version krävs - detta alternativ kommer begränsa klienter och bots det inte skickar $Version.
Version måste vara 1,0091 - version är 1.0091 som standard i de flesta klienter. Hur som helst, skickar några konstiga klienter andra versionsnummer till nav. Använd detta för att begränsa dem från entering navet.

1.1.1.5. $ValidateNick

Valideringstime-out - använder detta alternativ för att sätta maximal accepterad inloggningstid i sekunder.
Skicka $LogedIn - enabling detta alternativ bestämmer nav för att skicka till alla framgångsrikt logged i användare $LogedIn nickname.
Låt nick ändringar - använd detta alternativ för att möjliggöra / inaktivera nickname ändringar med !nick eller !döp om command, $ValidateNick skickade två gånger, "Force correct prefix" alternativ eller nickname justeringar. Om detta alternativ möjliggörs och en användare vill förena navet med nick av en ansluten användare eller med en adress i hans nick, kommer han döpas om av nav. Navet lägger också till en "klon" som kommer att bara ses av den omdöpta användaren för kompatibilitet med några klienter.
Reconnect tid - deppending på antal användare, bandbredd, etc. du kan specificera här mediumtiden i sekunder behövda av någon användare till reconnect till nav. Om användaren disconnects och detta alternativ är set, kommer hans smeknamn att behållas på nicklist tills denna gång limit expires. Detta är en optimering att förhindra onödiga $Quit / $Hello / $MyINFO för att skickas på reconnects. Om användare fullt loggas i under denna gång, anslöt andra användare till nav inte kommer att se Joins / Parts från denna användare.
Max samtidiga inloggningar - maximalt antal användare som kan vänta för / få nicklist. Om för många användare förenar på en gång, setting en gräns här kommer att förhindra för många nicklists att skickas i en liten tidsperiod.

1.1.1.6. $MyPass

Navlösenord - möjliggör detta att göra ett privat nav. Karaktärer/tecken "@" kan ersättas av någon annan karaktär/tecken. För att förhindra leaking, du kanske vill ge till alla användare ett olikt lösenord med dessa karaktärer/tecken ersatte.
Låt inte unregistered användare - om nav har ett lösenord, måste användare ha ett konto för att kunna förena. Om nav inte har ett lösenord, detta alternativ ignoreras.
På [...] lösenord bannlyser för [...][...] - om du vill förhindra lösenordsgissning använder du detta alternativ för att lägga till temp ban för ett antal fel lösenord. Användare som har pwd3 (kan se lösenord) och information1 (kan använda opchat) rättigheter kommer se dessa försök i opchat including lösenorden som är tryed.
Om fel lösenord är entered frågar efter lösenord igen - om en användare enters ett ogiltigt lösenord, kan navet skicka $GetPass igen. Inte alla klienter stödjer denna funktion. Om detta alternativ möjliggörs några klienter automatiskt kan skicka det felaktiga lösenordet igen.

1.1.1.8. $MyINFO

Beräknar på förhand för registrerade användare - några klienter skickar 2 $MyINFOs om tag information ändras på grund av registrering. Att förhindra skickande $MyINFO två gånger, navet kan uppskatta Hubs information från tag det skulle vara efter att ha skickat nicklist. Däremot kommer klienten komma back $MyINFO den skickar.
Cache MyINFOs - för att förhindra spamming med oanvändbar MyINFOs, navet kommer vänta för en behövd sändningshändelse (som $Quit, en ny inloggning eller cache full) tills sending nyligen changed MyINFOs. När en sändningshändelse inträffar, kommer navet skicka från en användare bara den sista MyINFO att han skickade (om behövd). Default cache size är 10 MyINFOs.
Ignorera för Hubs ändringar - några äldre klienter skickar en MyINFO för varje ny förbindelse till ett nav. Möjliggör detta alternativ att förhindra användare som förenar många nav på en gång för att spamma navet med oanvändbar MyINFOs.
Ignorera för andelsstorlek ändringar mindre än [...] - när man lägger till filer till filelist, några klienter kan skicka många MyINFOs för snabb. Enabling detta alternativ kommer förhindra navet att skicka oanvändbara MyINFO uppdateringar.


1.1.1.9. $GetINFO

1.1.1.10. $BotINFO

Show BotINFO innehåll i OpChat - en del hublist pingers skickar i $BotINFO usefull information om hublist servern. Möjliggör detta alternativ att se vad pingers skicka.
Pingers kan inte ansluta till användare - möjliggör detta alternativ att förhindra bots att försöka ansluta till användare eller användare för att försöka ansluta till bots.
Pingers kan inte söka - möjliggör detta alternativ att förhindra search bots making oanvändbar trafik. Vanligtvis search bots upptäcks av nav som pingers.
Pingers kan inte tala - detta kommer begränsa något prat bots från att skicka meddelanden i mainchat eller till några användare. En del Trivia bots upptäcks också av nav som pingers.
Skicka $OpList till pingers - för att förhindra hublist admins banning nav för deras oplist, recommended value är OFF.

1.1.1.11. $ConnectToMe

Kick misconfigured klienter - några användare kan skicka förfalskade MyINFOs till nav, specificera aktivt sätt men using commands för passivt sätt eller passivt sätt i tag och sending aktivt sätt commands. Enabling detta alternativ kommer sparka de användarna på första försök.
Avisera på felaktiga IPs - som standard, navet ignorerar IP skickade i ConnectToMe eller Search commands och ersätter det med IP upptäckte från accepterad förbindelse. Enabling detta alternativ kommer skicka ett notificeringsmeddelande till de användarna för att säga till dem hur man konfigurerar klienten korrekt.

1.1.1.12. $RevConnectToMe

1.1.1.13. $MultiConnectToMe

1.1.1.14. $Search

Skickar till ett maximum av [...] användare - att reducera traffic made av sökningar (några klienter seach automatiskt på ett givet intervall), du kan begränsa antalet användare som kommer ta emot begäran.
Minimal sökstränglängd - söksträng med mindre karaktärer/tecken än värdet du specificerar här kommer att ignoreras.
Maximal sökstränglängd - söksträngar för ord eller uttryck med fler karaktärer/tecken än värdet du specificerar här kommer att ignoreras.
Inaktivera auto-searches made av multikällklienter - några klienter söker efter alternativa platser för filer som finns i kö med jämna mellanrum eller när en nedladdning avslutas. Möjliggör detta alternativ att ignorera de sökningarna.
Auto-search varje [...] minuter för dåliga ord - om detta alternativ möjliggörs och dåliga ord bildläsare möjliggörs sedan kommer navet skicka sökefterfrågningar till användare för "forbidden filer". De som kommer i skicka sökresultat forbidden filnamn kommer att sparkas.
Vidarebefodra inte passiva sökningar till passiva användare - om detta alternativ är inaktiverat navet kan skicka passiva sökefterfrågningar / passiv sökning resulterar till alla användare. Navet kan kombinera fler sökningar i ett paket i cache så om navet sätts för att använda cache detta är en optimering (för fler sökningar bara ett paket kommer att skickas).

1.1.1.15. $SR

Ignorerar resultat från passiva användare - möjliggör detta för att förhindra passiva sökresultat skickas till passiva användare.
Möjliggör dåliga ord bildläsare - om detta alternativ möjliggörs, alla användare som kommer att söka efter forbidden files eller skicka sökresultat med forbidden filer kommer att sparkas eller ett notificeringsmeddelande kommer att skickas i opchat.
Dåliga ord - här kan du definiera listor med dåliga ord och aktioner som kan tas. Enter varje definition på en ny linje(rad). En giltig definition är dåligt_ord=aktion. Supported aktioner är Notify (skickar notificeringsmeddelande i opchat) och Kick (sparka användaren).

1.1.1.16. $MultiSearch

1.1.1.17. $UserIP

1.1.1.18. $Kick

Automatiskt bans för [...] - en spark lägger automatiskt till en temp ban. Använd detta alternativ för att specificera dess värde.
Kick automatiskt redirects användare - om en användare sparkas och detta alternativ möjliggörs sedan kommer användaren att dirigeras om, annars navet bara disconnects honom.
Permanent ban om sparkad [...] times - om detta alternativ möjliggörs, och användaren sparkas specificerade antalet gånger här, navet inte längre lägger till en temp ban men ett permanent förbud.
Filter "är kicking eftersom" meddelanden i huvudsakligt prat - använder detta alternativ för att begränsa användare från att skicka förfalskade sparkmeddelanden.
Flytta "du sparkas" message i mainchat - om en användare sparkas, skickar några klienter också honom ett privat meddelande till honom "You sparkas eftersom: ...". Om detta alternativ möjliggörs, det meddelandet kommer inte längre skickas som en $To: command, men som en mainchat message "Private message från ...".
Möjliggör "stealth" kick messages - om detta alternativ möjliggörs och en användare som inte har right att sparka andra eller inte nog access level tryes för att sparka någon, meddelar en notificering kommer att skickas i mainchat till alla andra. Däremot, kommer den användaren se att hans försök succeeded.

1.1.1.19. $OpForceMove

Låter redirect bara till nav från hublist - om detta alternativ möjliggörs, redirect address är kontrollerat emot adresser deklarerade i hublist. Om nej match hittas, omdirigeringskommando kommer att ignoreras. Kan inte kombineras med "Add redirect nav till hublist".
Redirect adresserar måste existera - enabling detta alternativ kommer förhindra operatörer att dirigera om till en orsak sträng. Om det finns ett fel som löser omdirigeringsadressen, kommer kommandot att ignoreras.
Avisera i opchat om omdirigeringar - om detta alternativ möjliggörs, meddelar en notificering kommer att skickas i opchat om alla redirect attempts (successfull eller failed).
Lägg till redirect nav till hublist - om någon dirigerar om en användare, kommer navet att läggas till till hublist om det inte var där redan. Kan inte kombineras med "Allow redirect bara till nav från hublist".
Låt "stealth" redirect messages - om detta alternativ möjliggörs och en användare som inte har right att dirigera om andra eller inte nog access level tryes för att dirigera om någon, meddelar en notificering kommer att skickas i mainchat till alla andra. Däremot, kommer den användaren eller operatör se att hans försök succeeded.
Default redirect address - här kan du specificera vilken omdirigeringsadress kommer att användas som standard. Om du valde "random nav från hublist", du måste deklarera åtminstone ett nav i hublist, kan du ändra redirect address genom att ändra innehåll av hublist (2.1).

1.1.1.20. $Till:

Avisera om försök av talking med Hub-Security - möjliggör detta alternativ att skicka i opchat mistyped commands / bort messages eller chat messages sent i PM till Hub-Security och dess svar.
Max. number av reconn/säger före mute - för att förhindra skräppost bots det reconnect / skicka pratmeddelanden / reconnect specificera här det accepterade värdet på löpande reconnect/säga händelser innan muting användare.
Min. meddelandelängd för att granska för PM skräppost - specificera här minimum lenght av ett skräppostmeddelande som kan skickas i PM till användare. Om en användare eller en bot kommer skicka ett meddelande med mindre längd, kommer den kommer inte att kontrolleras för skräppost.
Max. antal olika användare för att skicka - om en användare vill spamma ett nav genom att skicka en PM till alla connected användare, efter han skickar till detta maximum av användare, kommer han sparkas.
Max. antal sekunder mellan skräppostmeddelanden - om en användare vill spamma ett nav genom att skicka en PM till alla connected användare, kommer han förmodligen försöka skicka meddelanden snabba till alla av dem. Om delay mellan två löpande privata meddelanden är större än värdet du specificerar här, kommer hans meddelanden kommer inte att upptäckas som PM spam.
Max. number av cached opchat messages - flodhändelser är cached för att förhindra opchat flooding operatörer. Om för många meddelanden är cached, kommer nya händelser att ignoreras tills cached messages visas till alla operatörer.

1.1.1.21. Mainchat meddelar

Gränstext till [...] - detta alternativ låter dig begränsa meddelanden skickade i mainchat till det specificerade antalet karaktärer/tecken.
Maximalt antal textlinjer/rader [...] - detta alternativ låter dig begränsa meddelanden skickade i mainchat så de kommer inte överstiga specificerat antal linjer/rader.
Låt inte användare upprepa last message - använd detta för att begränsa användare från att upprepa last message i mainchat. Användare som kommer att försöka upprepa last meddelande kommer se på första försök ett privat meddelande "Repetitio mater studiorum est". Om användare försöker för en andra gång att upprepa, fler meddelanden like detta kommer att skickas till honom. För tredje försöker användaren dämpas.
Låt inte användare upprepa sig själva - använd detta för att begränsa användare från att upprepa deras sista meddelande i mainchat. Användare som kommer att försöka upprepa sig själva kommer se på första försök ett privat meddelande "Repetitio mater studiorum est". Om användare försöker för en andra gång att upprepa, fler meddelanden like detta kommer att skickas till honom. För tredje försöker användaren dämpas.
Upprepa kontroller är för meddelanden större än [...] - använd detta alternativ för att sätta en gräns på repetition checks för att undvika att kontrollera små meddelanden.
Compress lines - använd detta alternativ för att begränsa användare från att klistra in ett stort antal tomma linjer/rader ("mainchat cleaner" messages).
Konvertera CAPS - om detta alternativ möjliggörs och en användare har caps lock key stuck, kommer hans meddelanden att konverteras till lowercase.
Inaktivera RTF - enabling detta alternativ förbättrar säkerhet, RTF bedrifter kommer att ses som text av alla klienter.
Flodupptäckt: kombinera inte meddelanden - om detta alternativ är inaktiverat, kommer nav att kombinera meddelanden som "<nick> msg1|<nick> msg2|<nick> msg3|" till ett enda meddelande "<nick> msg1 msg2 msg3|"

1.1.1.22. Okända kommandon

Maximala $MyNick rate allowed - om för en orsak några användare försöker ansluta till nav like de ansluter med en annan användare, använder detta alternativ för att specificera maximala tolerable förbindelser av detta slag. Om fler förbindelser kommer att upptäckas, navet kommer starta filtrera dessa ogiltiga förbindelser och ett filter kommer att göras från IPs. Om förbindelsefiltrering är startad, kommer det bli aktiv i åtminstone en minut.
Search för källa på hublist.org - om navet upptäcker DDoS, kommer det försöka lokalisera källangriparen genom att använda hublist.org.
Minimal nicks att kontrollera - minimala nicks det kommer att kontrolleras för ett vanligt/gemensamt nav.
Force correct syntax - om detta alternativ är inaktiverat navet kommer sparka bots det inte följer stric DC protokollsyntax. Annars navet kommer åter-bygga alla kommandon.

1.1.1.23. Okända data

Dump okänd/unrecognized data - enabling detta alternativ kommer visa i opchat icke-DC klienter som ansluter till en av navet portar(hamnar) som tilldelas är till en annan service
Notify om HTTP efterfrågningar - enabling detta alternativ kommer visa i opchat alla användare som kommer att försöka ansluta till nav med en webbläsare
Notify om Hub registrering attempts - enabling detta alternativ kommer visa i opchat notificeringar om misconfigured nav / hublist servrar som använder en av navet portar för att skicka registreringsefterfrågningar
Notify om Socks5 efterfrågningar - enabling detta alternativ kommer visa i opchat användare som skulle lägga till i förbindelseinställningar nav address som strumpor5 adresserar och vilket nav de försöker ansluta för att använda det som proxy
Enable Socks5 emulation - användare som lägger till navadress och en av dess portar(hamnar) som Socks5 address i deras klienter i själva verket kommer att ansluta till detta nav oavsett vilket nav de försöker ansluta för att använda detta nav som proxy1.1.2. Framträdande

Välkomstmeddelandefil - här kan du specificera en textfil som kommer att visas till alla användare som ansluter till nav (except banned användare). Du kan använda variabiles i välkommen text file. Till valde en fil som inte är i Welcome katalog, väljer "<< Other (browse) >>".
Refresh - åter-scan Welcome katalog för filändringar.
Skicka på reconnect - om detta alternativ är inaktiverat, välkomstmeddelande och MOTD inte skickas till användare om han reconnects.
Skicka !help hint - möjliggör / inaktiverar showing "Type !hjälp att se de kommandon du har" meddelande till användare som ansluter till nav.
Skicka !språk hint - möjliggör / inaktiverar showing "To ser navmeddelanden i ..., skriv !språk ..." meddelande till användare som ansluter till nav.
Navämne - här kan du begränsa ämnesstorlek och set navämnet. Ändringar uppdateras automatiskt. Använd "Locked" alternativ för att förhindra användare från att ändra ämnet. Om "Scan för IP / adresser" möjliggörs, och en användare som inte har skräppost1 right tryes att sätta ett ämne med en adress, hans right för att sätta ämne kommer att tas bort.
MOTD - här kan du begränsa MOTD storlek och set MOTD-textfilplatsen. För att förhindra användare från att ändra MOTD du kan möjliggöra "Locked" alternativet. Om "Scan för IP / adresser" möjliggörs, och en användare som inte har skräppost1 right tryes att sätta en MOTD med en adress, hans right för att sätta MOTD kommer att tas bort. Om "MOTD återställs på 00:00" är möjliggjord sedan kommer MOTD att tas bort dayly. Att möjliggöra / inaktivera showing MOTD till användare som förenar use "Show MOTD på join" alternativ.
Användarinformation som visas till alla användare - för att förhindra MyINFO spamming navet med irrelevant information, du kan inaktivera showing tags, beskrivningar eller -postadresser i nicklist.
Show i !whois - här kan du möjliggöra / inaktivera att visa lite information i whois information. Enabling "Show DNS" eller "Search Internet Registry" alternativ kan sakta ned navet.
Maximala resultat - maximum results shown i !sedd och !vem information.
Standardspråk - specificerar standardspråk för användare som gjorde inte valde någon.
Tillämpa(/ansök) alla - reloads MOTD och welcome files.


1.1.3. ISPs / Countries

Begränsar till följande länder - till restict till länderna du vill ha, du behöver välja de länderna från dropdown list och infoga dem i listbox (>>). Att ta bort en intem från listbox trycka på knappen "<<".
ISP - här kan du deklarera ISPs du vill. Någonting kan deklareras som ISP, varje definition kommer vara i en linje(rad). En giltig definition är en linje(rad) som innehåller [prefix]=IP eller [prefix]=IPrange. Multi-prefix definitioner ([pref1][pref2][pref3]=IP/range) är också giltiga, någon referens till ett av prefixen inkluderar den definitionen också. Några nav kan behöva begränsa till en eller flera av de deklarerade ISPs. Att begränsa till bara några av de deklarerade , du behöver lägga till "forbidden" ones till "Bad ISPs" list separated av spaces.
Prefix krävde för land - denna restriktion kommer kontrollera användares prefix mot geoIP list. Om användare har inget prefix eller har prefix för fel land, kommer han vara disconnected eller redirected (except när "Force correct prefix" möjliggörs).
Prefix krävde för ISP - denna restriktion kommer kontrollera prefixet mot de declared som ISPs. Om användare har inget prefix eller har bara prefix för land han kommer vara disconnected (except när "Force correct prefix" möjliggörs).
Låt inte irrelevanta prefix - denna restriktion deppends på "Prefix krävde för land" och "Prefix krävde för ISP" alternativ. Om ingen av dem är vald, inget prefix kommer att accepteras. Om användare har fler prefix än de krävda , de kommer inte att accepteras.
Force correct prefix - om "Allow nick changes" alternativ är möjliggjort (ser 1.1.1.5), och användaren som ansluter respekterar inte prefixrestriktioner / krav, navet kommer döpa om honom och låta honom förena.
Några nav kan kräva att användare förenar med ett specifikt prefix andra än land eller en existerande ISP. För att göra detta, du måste deklarera en ISP med det prefixet och IP range 0.0.0.0-255.255.255.255. (exempel: [TEST]=*) och möjliggör "Prefix krävde för ISP" alternativ.


1.1.4. Hublist

Hublist servrar - här kan du deklarera hublist registreringsservrar. Enter varje adress på en linje(rad). Om ingen port(hamn) specificeras, kommer navet använda default en (2501). För att möjliggöra registrating till hublists, du måste specificera en period value för registreringar (default är att registrera var 6 timme till en registreringsserver). Att registrera på något ögonblick till nästa registreringsserver du kan pressa "Register nu" knapp.
Nätverksnav - naven du lägger till i denna lista kommer att visas av !hublist command och kan användas av nav som omdirigeringsadresser (se 1.1.1.19 - Default redirect address). Använd Add / Delete knappar för att modifiera listan.1.1.5. Felsök

TCPMaxConnections - detta är en registerlapp för Windows 98 bara. Som standard Windows 98 accepterar inte mer än 70 förbindelser (maximum av 70 användare). Efter att ha ändrat detta värdeklick "Set" och restart din dator.
SynAttackProtect - detta är en registerpatch, som standard dess värde sätts till 0 (inaktiverar). Recommended värderar för att skydda från SYN flood attacks är 2. Klicka "Set" för att tillämpa denna patch och starta om din dator.
Skicka buffer size - använd detta alternativ set det maximala data navet skickar till en användare i en överföringscykel. Om "Auto" alternativ väljs och skickar buffer size är större än 1536, navet kommer justera denna storlek om den får WSAENOBUFS (Out av buffert space) fel.
Auto-restart dator efter [...] timmar - enabling detta alternativ kommer få navprogrammet att starta om datorn efter specified antal timmar av körning.
SO_SNDBUF - här kan du specificera buffertstorleken för skickar det systemet kommer använda (0 = systemet kommer använda bufferten skickade av nav program).
TCP_NODELAY - TCP_NODELAY alternativet är specifikt till TCP/IP tjänsteleverantörer. Enabling TCP_NODELAY alternativet inaktiverar TCP Nagle Algorithm.
IOCP arbetare trär - om detta alternativ aktiveras, kommer navet använda I/O Completion Ports för att skicka och ta emot data. Annars navet kommer skapa en tråd för varje användare. Minimal accepterat värde är 4. Om "Sends genom IOCP" alternativ inte är valt, kommer navet använda en skickande tråd som kommer att skicka data och arbetartrådar är ansvariga för mottaget data bara.
Aktivera QoS - detta alternativ och QoS inställningar är bara för Windows XP SP1 eller högre, rsvp service måste startas. Du kan sätta bandbreddsanvändningsparametrar från avancerade alternativ.
Max. skicka buffertar - använd detta alternativ för att begränsa antalet buffertar allokerade för skickar åtgärder. Om en tråd behöver en skickande buffert och maximalt nummer är nått, kommer det att vänta tills en av buffertarna är inte längre i användning. Använd 0 för att inaktivera denna begränsning.
Skicka time-out - specificera det maximala antalet sekunder navet kan vänta för data ska skickas. Om time-out är nådd, användaren är disconnected.
Förbindelsetime-out - detta alternativ är giltigt bara om IOCP inaktiveras. Om en full förbindelse inte etableras under tiden du specificerar här, förbindelsen är aborted.
TIME_WAIT intervall - time-outvärde för unsent data när closing förbindelser.
Max skickar återförsök - specificerar maximalt antal accepterade misslyckade skickande försök. Om detta maximum nås användaren är disconnected.
Max cache level - detta alternativ är tillgängligt bara för sändningsblock från cache. Block i cache skickas ett block efter en annan till alla användare. Några block kan skickas till några användare snabbare än till andra. Om första block från cache skickas till alla användare, det buffrar kommer att tas bort, och buffra 2 blir ny buffert 1. Om en användare kommer nå maximal cachenivå, kommer han vänta för hans aktuella nivå att vara decreased.
Cache level time-out - om en användare har nått maximal cachenivå, kommer han att vänta cache_time-outsekunder tills moving till nästa block. Ett block som skickades inte fullt till någon användare är writeable. Om en buffert fullt skickades till åtminstone en användare, den är märkt/markerad som skrivskyddad och för nya skriver en ny buffert kommer att allokeras. Setting level time-out till ett lägre värde kan öka RAM useage men överföringar kommer vara snabbare.
Skicka / bc cyklar - om detta alternativ är inaktiverat och IOCP skickar är aktiverade, skickar fullt hanteras av arbetartrådar. Annars en skickande tråd kommer planera skickar. Ett värde på 0 för sändningar kommer bestämma en sändningscykel efter finishing en cykel för privata buffertar.
Distributionsfaktor - använder detta alternativ för att normalisera bandbredd. En skickande cykel kommer att delas till distribution factor och kommer inkludera ett antal totalt_antal__användare delade med distribution_factor. Till exempel, i ett nav med 200 användare, en distributionsfaktor av 8, broadcast cyklar varje 200 ms, för ett meddelande som kommer att skickas till alla användare, varje 200/8=25 milliseconds meddelandet kommer att skickas till nästa 25 användare, meddelande kommer fullt skickas till alla användare efter 200 milliseconds sedan skicka cycle started.
Omdirigeringsserver - om nav kommer vara closing några portar eller bara dirigera om till ett annat nav, öppnar portarna du förväntar dig att användare ska ansluta till och de som kommer att ansluta till nav genom att använda de portarna kommer att dirigeras om till adressen du specificerar.


1.2. Användare

1.2.1. På Hub

Auto-refresh - om detta alternativ aktiveras, nicklist från GUI kommer vara automatiskt refreshed. 3 inloggningsstater/tillstånd kommer att visas - 0K (waiting för $Key), 1V ($ValidateNick skickade) och 2L (fullt logged i).
Refresh nu - om auto-refresh är inaktiverad, använder detta till refresh nicklist från GUI på något ögonblick.
Användargräns - använder detta alternativ för att sätta användargräns. Detta kommer inte att påverka de som har ansluter6 right (kan alltid förena navet).
Skicka MyINFO - efter att ha valt en nick från nicklist, detaljerad information om den kommer att visas. Om du gör ändringar till den informationen, klickar du "Send MyINFO" att tillämpa(/ansöka) dem. Changes till Hub-Security och OpChat kan göras härifrån.
Op / Deop - använder detta för att ändra någon's state i oplist. Du kan även ändra state för Hub-Security och Opchat bots.
Disconnect - använder detta för att släppa vald användare.


1.2.2. Profiles

Profiles sida låter dig hantera användarkonton och banlist. Root element/poster/punkter är profilnamn, accounts / användare som hör till samma profil du kommer hitta som dess barnnoder. Att välja ett profilnamn eller ett konto låter dig redigera dess egenskaper. Att registrera en ny användare välja hans profil och click "New användare".
Som standard, en accont för Owner profile skapas för IP 127.0.0.1.
Profile egenskaper -> Name - här kan du ändra namnet på en existerande profil eller av profilen du vill skapa.
Profile egenskaper -> Rights - tillgängliga rättigheter / rättigheter maskerar för vald profil i hexadecimala. Klicka Advanced för att se dem.
Profile egenskaper -> Access level - här kan du ändra tillträdenivån range för vald profil. Om någon tryes att ändra tillträdenivån av ett konto skapade för denna profil till ett värde outside detta range, access level är justerat till min / max. value på detta range (excepting profiler som har adm0 "nearest profile match" right, när kontot kommer att flyttas till en profil som har i dess range detta nya tillträde level value).
Profile egenskaper -> Access level -> Increase av [...] varje [...] timmar online - för att motivera användare att stanna anslutna till nav, de kan få access level points för en specifik tidsperiod de stannar anslutna till nav. Om deras tillträdenivå blir större än maximumet tillät för deras profil och adm0 "nearest profile match" right är set, de är flyttade till matching profilen.
Profile egenskaper -> Raw skickade till användare - här kan du skriva några råa kommandon som kommer att skickas till användare. Profilen måste ha skräppost3 "Send råa kommandon och användarmenyer på join" right. Om du enter fler kommandon, borde du skilja dem med "|".
Profile egenskaper -> Raw skickade till alla andra - om profilen har skräppost3 right, när en registrerad användare kommer förena navet, kommandona du kommer enter här kommer att skickas till alla andra användare från navet except användaren som förenade. Du kan använda detta alternativ för att lägga till på-join välkomstmeddelanden.
Profile egenskaper -> Availability - här kan du sätta default antalet dagar tills ett konto för denna profil expires.
Profile egenskaper -> Availability gäller till unused accounts - om detta alternativ är set, account expires bara om användaren inte förenar navet i den specificerade tidsperioden.
Användaregenskaper -> Name - låter dig ändra smeknamnet använde av registrering. Leave blank för accounts created för en IP eller ISP.
Användaregenskaper -> Password - låter dig ändra lösenordet som skyddar kontot. Leave blank för accounts det inte kräver ett lösenord.
Användaregenskaper -> IP range / ISP - låter dig skapa en registrering för en IP, IP range eller en ISP. För ISP-baserad accounts, enter prefixet som användare från det ISP skulle använda. Registreringar som har smeknamn och IP range eller ISP är också giltigt.
Användare propertied -> Access level - låter dig ändra access level. Tillträdet du kommer sätta här kommer att vara adjuted att passa profile access range.
Användaregenskaper -> Reason / kommenterar - vanligtvis orsaken varför användaren är bannlyst (om profile är Banned).
Användaregenskaper -> Current profilerar - att flytta kontot till en annan profil, valde en annan profil från dropdown listan och click "Update".
Användaregenskaper -> Resets till - här kan du specificera vilken profil användaren hade innan man flyttar till denna profil. Kommandona !återställ och !unban kommer flytta kontot till dess tidigare profil.
Användaregenskaper -> Created av - läs bara information
Användaregenskaper -> Changed av - läs bara information
Användaregenskaper -> Maximum antal kloner - detta är giltig för IP-baserad accounts, vanligtvis maximalt antal förbindelser från samma IP (eller IP range).
Användaregenskaper -> Remaining tid - här kan du sätta återstående tid tills account/ban expires.

1.2.3. Restriktioner

I denna sida du kan sätta några krav en användare behöver förena detta nav (excepting sharing krav med alternativet "användarna kan förena men kan inte ladda ned" enabled).

1.2.4. Chat

Auto-refresh - möjliggör / inaktiverar showing messages sent i mainchat. Om detta alternativ är möjliggjort, kan du skicka meddelanden till mainchat med Hub-Security nickname från GUI (skriva meddelandet sedan trycker på Enter-tangent).
Robotsmeknamn, Opchat nickname - här kan du ändra nickname av Hub-Security och Opchat bots. Att tillämpa(/ansöka) ändringar klickar "Set".

1.3. Extra

1.3.1. Plugins

1.3.2. Förbjud

På denna sida kan konfigureras listor med forbidden ord för sökningar, search results, mainchat messages, användarbeskrivningar, command parametrar och privata meddelanden. Varje linje(rad) från lista har en definition. Giltiga definitioner är <ord|uttryck>=aktion .
Giltiga aktioner:
- aviserar - kan användas ensamma eller kan föregå en annan aktion, om forbidden ord eller uttryck hittas, meddelar en notificering skickas i opchat
- kick [reason] - sparkar användare och lägger till en temp ban, om reason inte specificeras navet kommer lägga till en default reason i förbudregistrering
- back - skickar tillbaka meddelandet / kommandot, detta arbetar/fungerar bara med mainchat messages och written kommandon
- ersätter [sträng] - ersätter ord eller uttryck med specificerad sträng, kan du använda en tom sträng för att ta bort uttrycket
- replaceall [sträng] - ersätter helt meddelande med sträng

1.3.3. Användare Menus

På denna sida kan konfigureras kommandona nav skickar till användare och/eller operatörer. Menystruktur kan ses som en treeview.
Display namnger - specificerar en sträng som kommer att visas som ett alternativ eller popup i användarmeny.
Command - Navkommando, Raw kommenderar, Chat meddelande etc.
Till - destination nick för privata meddelanden. Du kan använda %[bot] för att specificera navsäkerhet bot.
Command skriver - här du kan valde mellan Separator, Raw kommenderar, Mainchat meddelande och Private message.
Show - härinne kan du specificera i vilken meny kommandot kommer att visas. Om du inte väljer någon meny, kommer kommandot kommer inte att skickas till användare. Popupmenyer borde inte skickas av de själva, skicka deras associerade alternativ i stället.
Rättigheter behövde - om kommandot är giltigt bara om en eller flera rättigheter är närvarande, aktiverar detta alternativ och specificerar vilket de rättigheterna är.
Access range - om kommandot är giltigt bara för en specifik profil, aktiverar detta alternativ och specificerar dess tillträde range.
Ny post/punkt - lägger till en ny post/punkt.
Ny subpost/punkt - konverterar aktuell post/punkt till en popup och skapar en subpost/punkt.
Update - updates changes.
Delete - tar bort en post eller en popup med alla dess subelement/poster/punkter.


2. Navkommandon

2.1. Navinformation kommenderar

!help - information om navkommandon
!about - information om detta programspråk <lng> - change språkpreferenserna - tillgängliga alternativ: ro en pl det
!hex <msg> - konverterar ASCII - Hex
!asc <msg> - konverterar Hex - ASCII
!hublist - användbara nav
!hublist lägger till <address> <name+beskrivning>
- lägg till ett nytt nav i navlistan (en användare kan lägga till ett enda nav)
finns det ingen gräns för antal nav som kan läggas till
!hublist ta bort - ta bort din navadress (ingen extra parameter behövde)
!hublist ta bort <index> - ta bort nav som finns i hublist på <index> position (right needed: hublist1)
!motd - display MOTD (message av dagen)
!motd <msg> - ändra Message Of The Day
!motd . - ta bort MOTD
!topic <msg> - ändra ämnet
!stats - view navstatistik, right needed: information2
!stats cache - cache useage, right needed: information2
!whois <nick> - information om conected användaren
!som <IP/IP range> - användare list
!sedd <nick/IP/IP range> - historieinformation om en användare

2.2. Commands för meddelanden

!say <nick> <msg> - post ett meddelande med en annan nick
!write <msg> - post ett meddelande utan en nick
!mc <msg> - message från roboten
!mig <msg> - message
!report <nick> <reason> - skickar en rapport till alla operatörer
!mode <nick> 0 - mod 0 = normalt
!mode <nick> 1 - mod 1 = lunarize (YHub c Yoshi)
!mode <nick> *1 - mod 1 = "extended" lunarize
!mode<nick> 2 - mod 2 = hex
!mode <nick> 3 - mod 3 = kennylize (YHub c Yoshi)
!mode <nick> 4 - mod 4 = mute
!mode <nick> x - mod x = svär generator v1.00 (romanian: Lord_Zero, polish: Flesz, italian: DjSpider, Ma+rØXT)
!mode <nick> *x - mod x = svär generator, append
!mode <nick> y - mod y = Religious Texts (thanx till: elohimmet, godless)
!mode <nick> *y - mod y = Religious Texts, append
!mode <nick> z - mod z = Publicly Announces (copyright c av elohimmet :)
!mode <nick> s - mod s = Satanic texter (copyright c av Daosadi :)
!nick <nick> - ändra nick
!rename om <nick> <newnick> - ändra nickname av en ansluten användare

!deop - blev en reguljär användare
!op - blev operatör
!drop <nick> - disconnects en användarspark <nick> <reason> - disconnects och lägger till ett temporärt förbudförbud <mål> <> - förbud <siktar> från navet (mål kan vara: nick, IP, IP range, ISP)
!banlist - lists alla förbud
!unban <target> - unbans målet om hittad mellan banned användare

Du kan lägga till _ban[level]_[count][enhet] nyckelord i !spark och !förbudorsak att specificera ett temporärt förbud eller ett permanent förbud. Default är förbudnivå 2.
Ban nivå 0: _förbud0_ - IP / range / ISP ban. Filtered
Ban nivå 1: _förbud1_ - IP / range / ISP ban. Användare kan ansluta till nav för att se orsaken. Om en nick får användaren kommer att bannlysas av hans IP
Ban nivå 2: _ban2_ - nick / IP / range / ISP ban. Default är bara nickban men retricting med IP/range stöds
Count - ett decimalnummer
Unit - tid enhet - kan vara: m (minuter), h (timmar), d (dagar), M (månader), Y (år)
eg.: !kick test _ban1_3d
Säg !säga och !skriv kommandon kan inte användas med smeknamnet av en redan ansluten användare (except roboten).

2.3. Operatör kommandon

2.4. Profile ledning kommenderar

!password <nytt lösen> - ändrar lösenordet behövde logga in till nav eller skickar en efterfrågan för registrering till alla operatörer
!rights - listar rättigheterna du kan sätta / reset
!rights <siktar> - listor de vanliga/gemensamma rättigheterna du och <siktar> har
!rights <siktar> [+/-]höger1 [[+/-]högra2] ...
- använd "-" för att återställa en right, "+" att sätta en right.
!access - view ditt tillträde level
!access <target> - view tillträdet level målet har
!access <target> <value> - changes access level. Du kan sätta access bara till ett värde som är lägre än din.
!reg - lists alla defined användare profiles
!reg <profile> - lists alla användare i specificerad profil med en lägre tillträdenivå än din
!reg <profile> <nick> - lägga till / change / ta bort en registrering
!reg <profile> <nick> <IP/range/ISP> <lösenord>
- ändrar en registrering entry. Att lämna ett värde oförändrad användning "*". Att ta bort en värdeanvändning "-".
!reset <target> - resets target till dess tidigare profil
!flush - sparar navinställningar till harddisk. Rättigheter

Comments

There are no comments for this page, you can leave one here.