Verktyg ⋅ Sträng hash

Typ: *Data: *29 + 7: *
Result